Ülke Hakkında

Yunanistan Hakkında

Yunanistan Hakkında

Yunanistan’ın nüfusu 11 milyon, yüzölçümü 131.957 kilometre kare, başkenti Atina. Yunanistan; tarih yazımı, siyaset bilimi, demokrasi, Batı felsefesi, Olimpiyat Oyunları, Batı edebiyatı,  önemli bilim ve matematik ilkeleri ile Batı dramasının doğduğu yer olması nedeniyle Batı uygarlığının beşiği kabul ediliyor. Yunanlar, MÖ sekizinci yüzyıldan itibaren tüm Akdeniz ve Karadeniz’e yayılan ve polis olarak bilinen birçok bağımsız şehir devleti kurdular. II. Filip MÖ dördüncü yüzyılda Yunan anakarasının çoğunu birleştirirken oğlu III. Aleksandros, antik dünyanın büyük bir kısmını fethederek Yunan kültürünü ve bilimini Doğu Akdeniz’den İndus Nehri’ne kadar yaydı.

Yunanistan yüksek gelirli bir ekonomi, yüksek yaşam kalitesi ve yüksek yaşam standardına sahip demokratik ve gelişmiş bir ülke. Birleşmiş Milletler’in bir kurucusu, Avrupa Birliği üyesi ve 2001’den beri euro bölgesinin bir parçasıdır. Kültürel mirası, turizm sektörü, taşımacılık sektörü ve jeostratejik önemi nedeniyle orta ölçekli bir güç olarak kabul ediliyor. Balkanlar’ın en büyük ekonomisi ve önemli bir bölgesel yatırımcısı.

Yunanistan’ın nüfusu 11 milyon olup, halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar oluşturuyor. İnançlı Yunanlar büyük oranda Ortodoks Hristiyan. Nüfusun çoğunluğunu Türkiye’den 1924 mübadelesi,1964 sürgünü sonucu göçen Rum nüfustan oluşuyor. 1924 öncesi Yunan Krallığı’nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve bu nüfusun çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar yani Arvanitler oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında Anadolu Rumu eklendi. Anadolu’dan göçen Rumlar daha çok Batı Trakya ve Tesalya’ya yerleştiler ve yüksek çocuk sayısı ve nüfus artışıyla eski Arvanit-Yunan nüfusunu geride bıraktılar